Aktivity pro děti

 

Návštěva z MŠ Plešivec 1 na Městské policii

Dne 15. dubna 2024 přišly na návštěvu děti z MŠ Plešivec 1, Český Krumlov. Prohlédly si dispečink městské policie a kamerový systém, vyzkoušely si jaké je to být ve vězení (s paní učitelkou) a výbavu vozidla MP ČK.

mp399 mp400 mp401 mp402

mp403 mp404 mp405 mp406


Návštěva policisty z MP Ččeský Krumlov v MŠ Tavírna

Dne 11. dubna 2024 byl strážník Městské policie Český Krumlov na návštěvě u nejmenších dětí v MŠ Tavírna v Českém Krumlově. Popovídali jsme si o dopravních značkách, jak se chodí po chodníku a přechází přes přechod pro chodce.

mp395 mp396 mp397 mp398


Návštěva z MŠ Tavírna na Městské policii

Dne 10. dubna 2024 proběhla návštěva z MŠ Tavírna na služebně Městské policie Český Krumlov. Děti viděly policejní celu, operační středisko a dozvěděly se informace o fungování IZS a policie..

mp391 mp392 mp393 mp394


Beseda na téma tísňové volání a práce policie

Dne 17. ledna 2024 proběhla v mateřské školce Vyšehrad beseda na téma tísňové volání a práce policie.

img 20240117 092715 img 20240117 093234 img 20240117 095147


Beseda na téma IZS a práce Policie

Dne 1. listopadu 2023 proběhla beseda v mateřské školce Tavírna v Českém Krumlově na téma policie, práce policie, preventivní chování.


Branný závod

Dne 27. 4. 2023 proběhl branný závod organizovaný MÚ ČK v ZŠ Plešivec, kde Městská policie Český Krumlov zajišťovala stanoviště č. 7 - střelby ze vzduchovky. Další stanoviště byly např.: hod míčkem na cíl, hasiči - chůze na laně, člunkový běh, Policie ČR - fyzická kondice a jiné.

20230427 092358 20230427 101009 20230427 104427 20230427 112055


Beseda na téma Rasismus

Na začátku března proběhla v mateřské škole Tavírna beseda na téma Rasismus. Pohádku a povídání doplnila i tématická hra.


Program pro děti - střelby 2022

V červnu 2022 proběhly další střelby s dětmi ze ZŠ Kaplická. Děti si znovu užily soutěže i opékání buřtů.
Fotogalerie >ZDE<


Beseda na téma Rasismus

V rámci spolupráce se základní školou Za Nádražím proběhly v květnu v devátých třídách besedy na téma "Rasismus". Místo dlouhého povídání vám nabízíme některé ze zpětných vazeb, které deváťáci napsali a odkaz na jejich komentář na stránkách školy.

Zpětná vazba od žáků >ZDE<


Den prevence 2022

5. května pořádala ZŠ Za Nádražím „Den prevence“, při kterém děti z prvního stupně na jednotlivých stanovištích plnily úkoly spojené s bezpečnostními tématy. Vedle jiných organizací přispěla dvěma stanovišti i naše městská policie. Na prvním měly děti prakticky předvést při řešení zinscenované dopravní nehody, co se naučili v hodinách teoretické přípravy. Na druhém si prostřednictvím AZ kvízu s dopravní tématikou zopakovaly teorii a dopravní značky. Znovu byly „tahouny“ družstev děti, které doma rodiče na pohyb v dopravním provozu připravují.

Fotogalerie >ZDE<


Malá akademie 2022

Na dobu jarních prázdnin připravila městská policie ve spolupráci s Domem dětí a mládeže pro děti jednodenní Policejní akademii. Akce se zúčastnilo devatenáct dětí ve věku od šesti do třinácti let. Nejprve si prohlédly novou služebnu městské policie, prohlédli si výzbroj a výstroj, seznámily se základní teorií práce MP a pak si vše vyzkoušely prakticky v ulicích města. Při tom všem ještě zbyl čas i na pár her. Podle vyprávění maminek byly některé děti tak nadšené, že si do služebních notesů, které si vedle jiných drobností z akce odnesly, ještě cestou domů zapisovaly zjištěné přestupky.

Fotogalerie >ZDE<


Dopravní hřiště 2021

Po téměř dvouleté přestávce se znovu pomalu rozbíhají preventivní akce pro školy. Jednou z nich byla cyklistická  praxe pro děti ze ZŠ T.G. Masaryka, která proběhla v září 2021. Přes pokročilou dobu nám přálo počasí a děti si čas na hřišti užily.

img 1893 img 1894 img 1895 img 1896

Fotogalerie >ZDE<


PRÁZDNINOVÉ AKTIVITY

Policejní akademie

Rok 2022:

1. termín:  nekoná se
2.
termín:  nekoná se
3.
termín:  nekoná se
4. termín:  nekoná se

policejni akademieProtože prázdniny patří pro děti a mládež z hlediska kriminality k nejrizikovějším obdobím, snažíme se připravit pro ně akce, při kterých by si zábavnou formou osvojili a procvičili některé důležité znalosti a dovednosti.
Největší zájem děti projevují o Policejní akademii. Jedná se o týdenní příměstský tábor, na němž se děti seznámí se složkami Integrovaného záchranného systému ve městě, s jejich úlohou a prací a mnohé si i vyzkoušejí. Základem  ale  pochopitelně  je  především  „policejní  výcvik“.  Největší  zájem  je o střeleckou přípravu, která probíhá na střelnici Policie ČR. Děti se naučí základní střelecké polohy   a   v druhé   půlce   programu   soutěží   v mířené   střelbě,   v soutěži   ostřelovačů a ve střeleckém souboji. Zájemci si nakonec vyzkoušejí střelbu téměř v reálné situaci při airsoftu. K výcviku patří i jistý čas strávený na učebně nad dopravními testy, zákonem o obecní policii a především nácvik první pomoci, který každoročně zajišťují pracovnice Oblastního spolku Českého červeného kříže s nimiž spolupracujeme i na přípravě a realizaci mnoha dalších akcí. Ty zajišťují i zdravotnický dozor na střelnici. K pravidelným setkáním v rámci policejní akademie patří i setkání s hasiči ať už profesionálními nebo dobrovolnými a se Záchrannou službou Jihočeského kraje. Další pravidelnou součástí programu se stal nácvik orientace v terénu, kde si děti opakují to, co už by měly znát ze školy a učí se to prakticky využít. Nácvik je součástí výletu za město, kde se děti rozdělené do několika skupin musejí dostat podle udaných azimutů ukrytých v jednodušších šifrách na určené místo. Že se nám celkem daří je zřejmé i z toho, že se ještě nikdo neztratil. Velmi oblíbenou částí programu je praktická policejní činnost ve městě. Děti oblečené do uniforem provádějí pod vedením strážníka hlídkovou činnost ve městě, odstraňují zjištěné nedostatky, řeší přestupky a v případě přestupků závažnějších ve spolupráci se strážníkem ukládají pokuty. Poslední den čeká malé strážníky malé přezkoušení z toho, co se za týden naučili a zkouška fyzické zdatnosti.
V loňském roce, kdy akci finančně podpořil krajský úřad jsme mohli program rozšířit o další atraktivní aktivity. Jeden den jsme strávili na raftech, ve spolupráci s vodní záchrannou službou ČČK si děti vyzkoušely lanové aktivity, vyzkoušely si veslování, viděly ukázky záchrany tonoucích a svezly se na motorovém člunu. V letošním roce jsme zase společně s mládeží Českého červeného kříže poprvé vyrazili na dvoudenní výlet, díky němuž jsme si užili nejen večerní táborák, ale i napínavou noční hru a spoustu další zábavy.

Zájemci o účast v dalším ročníku mohou požádat o bližší informace na e-mailu pavel.pipal@mu.ckrumlov.cz .

Ke stažení:
> Přihláška na "policejní akademii" (*.pdf)


Řidičák na kolo

Termín: v roce 2022 se nekoná

Původně jednodenní akce se rozrostla na tří až čtyřdenní a to nejen kvůli oprávněnému požadavku BESIPu na počet odučených hodin nutných k vydání řidičského průkazu cyklisty, ale i kvůli zájmu dětí o prázdninovou Policejní akademii, který nejsme schopni uspokojit. Na rozdíl od Policejní akademie je tato akce více zaměřena na dopravu. Děti se učí nejen znát, ale i používat základní dopravní předpisy při výuce na učebně, později na dopravním hřišti a také při hlídkové činnosti ve městě, kde opět v uniformách kontrolují dopravu a neukázněným řidičům udělují prostřednictvím strážníky pokuty za spáchané přestupky. Součástí programu je opět výuka první pomoci tentokrát s větším zaměřením na úrazy při dopravních nehodách a na chování účastníka dopravní nehody. Výuku první pomoci provádějí  i  zde  pracovnice  Oblastního  spolku  ČČK.  Praktické  zvládání  situací  je  pak i součástí programu na dopravním hřišti při simulovaných nehodách. Závěr akce pochopitelně tvoří zkoušky, které jsou obdobou závěrečných řidičských zkoušek. Aby děti dostaly řidičák na kolo, musejí prokázat dostatečné znalosti dopravních předpisů, techniky i první pomoci a při jízdách dostatek dovednosti v řízení vozidla.

Zájemci o účast v dalším ročníku mohou požádat o bližší informace na e-mailu pavel.pipal@mu.ckrumlov.cz.

Ke stažení:
> Přihláška na "Řidičák na kolo" (*.pdf)


Archiv a ostatní aktivity

POLICEJNÍ AKADEMIE 2019
V prázdninových měsících proběhl devatenáctý ročník Policejní akademie, kdy měly děti možnost seznámit se s činností složek IZS.
Fotogalerie >ZDE<

POLICEJNÍ AKADEMIE 2018

V prázdninových měsících proběhl osmnáctý ročník Policejní akademie. Ve dvou turnusech pro mladší kadety se děti opět setkaly se složkami IZS. Navštívily krumlovskou stanici Zdravotnické záchranné služby, kde jim záchranáři předvedli vybavení vozidla s popisem každodenní práce. Potom si děti mohly vyzkoušet, s jakou zátěží se záchranáři při akcích pohybují a také něco z jejich práce.

S městskou policií si vyzkoušely hlídkovat v ulicích a vyřešit pár přestupků a potom následoval den s hasiči. Úkolu představit dětem práci Hasičského záchranného sboru se letos v obou bězích ochotně ujali příslušníci Sboru dobrovolných hasičů Velešín. Kromě potřebné teorie předvedli hasiči dětem vybavení hasičských vozidel a práci s jednotlivými nástroji a pomohli jim si nářadí v rámci možností vyzkoušet. Děti si také vyzkoušely, jak těžký je ochranný oblek, ve kterém hasiči pracují, proběhly se s dýchacím přístrojem a ve družstvech soutěžili v hasičských disciplínách. Na závěr si s pomocí hasičů vyzkoušely i požární útok, při kterém si vzhledem k počasí s radostí zařádily i přímo pod proudnicemi.

Uprostřed týdne čekal kadety už tradičně dvoudenní výcvik přežití. Tady se děti učily postavit si funkční úkryt na přespání, rozdělat oheň a v improvizovaných podmínkách si na něm připravit jídlo. Součástí přežití byla i střelba ze vzduchovek, lukostřelba a vrh nožem. Jako každoročně byly děti nejvíc nadšené noční hrou.

Poslední den děti navštívily stanici Vodní záchranné služby na Dolní Vltavici. Tady si mezi koupáním pod vedením vodních záchranářů vyzkoušely něco z jejich práce. Učily se použít profesionální i improvizované prostředky k záchraně tonoucího, s jejichž pomocí pak záchranáře s velkou radostí tahaly z vody a osvojili si desatero bezpečného pobytu u vody. Také měly možnost vyzkoušet si ovládání plavidel. Zlatým hřebem návštěvy VZS byla jako každoročně vyjížďka na motorovém člunu.

Starší kadety čekalo i letos týdenní přežití, pochopitelně daleko tvrdší než jejich mladší kolegy. Letos se museli kromě několika desítek kilometrů a přežívání mimo civilizaci vyrovnat i s poměrně velikými výškovými rozdíly na cestě přes šumavské vrcholy z Nýrska do Sušice. Příjemný byl i odpočinkový den táboření u Ostružné pod hradem Velhartice a návštěva hradu. Asi nikoho neudiví, že plánovanou závěrečnou prohlídku Sušice nahradila po několika dnech o ovesných vločkách a instantních polévkách návštěva pizzerie.
Fotogalerie >ZDE<

PROGRAM PRO DĚTI - STŘELBY 2018

Děti si vyzkoušely střelbu ze tří základních poloh a na závěr si zasoutěžily ve střelbě. Doprovodným programen byla lukostřelba. Akce se konala na střelnici PČR ČK, v květnu 2018.
Fotogalerie >ZDE<

KOUZELNÝ KRUMLOV 2018

Městská policie prezentovala svou činnost v rámci akce "Kouzelný Krumlov", která se konala 30. dubna 2018 v Pivovarských zahradách.
Fotogalerie >ZDE<

PODVEČER S ANDERSENEM 2018

Páteční Noc s Andersenem, veleúspěšného projektu, který se z jedné moravské knihovny rozšířil po celé zeměkouli, pojala českokrumlovská městská knihovna v detektivním duchu. A nebyla to  noc, ale podvečer, a děti z něj byly jako u vytržení. Napřed na ně v dětském oddělení, které vede Helena Jelínková, čekal kriminalistický kvíz, pak sestavovaly identikit podle popisu detektivky Pavly a odhalily podle něj jednu kriminálnici!
A potom mezi děti přiběhl strážník městské policie Luboš Foltýn a děti poprosil, jestli by mu nepomohly s vyřešením zapeklitého případu opakovaných krádeží ve městě. A shodou okolností byla zlodějka zrovna v knihovně (ale nebyla to pravá zlodějka, ale pouze figurantka)! A tak se děti dozvěděly, jak takové dopadení a následné šetření vypadá, vyprávění o práci policie jim připravily strážnice Hana Dubeňová, zástupkyně velitele, a Lenka Krbcová. A viděly i opravdovou pistoli, paralyzér nebo obušek! Na samý závěr podvečera podle mnoha indicií našly ve spolupráci s městskými policistkami i poklad! Všichni malí čtenáři odešli s průkazy detektiva a dobrotami.

První Noc s Andersenem pořádala v roce 2000 uherskohradišťská knihovna. Letos se konal již 18. ročník, a to na více než 1600 místech celého světa a s 95 tisíci malých i velkých účastníků!

Fotogalerie >ZDE<

Zdroj: Českokrumlovský deník

DEN PLNÝ PREVENCE 2015
V říjnu 2015 se Městská policie Český Krumlov podílela na přípravě a pořádání tradiční akce "Den plný prevence", které se zúčastnili žáci základních škol. Akci pořádá ČČK.

KOUZELNÝ KRUMLOV 2015
Městská policie se již tradičně zúčastnila akce "Kouzelný Krumlov", která se konala 30. dubna 2015 v Pivovarských zahradách.
Fotogalerie >ZDE<

DEN PLNÝ PREVENCE 2014
V říjnu 2014 se Městská policie Český Krumlov podílela společně s ČČK na přípravě a pořádání tradiční akce "Den plný prevence", které se zúčastnili žáci základních škol.

KOUZELNÝ KRUMLOV 2014
Městská policie prezentovala svou činnost v rámci akce "Kouzelný Krumlov", která se konala 30. dubna 2014 v Pivovarských zahradách. 
Fotogalerie >ZDE<

DEN PLNÝ PREVENCE 2013
Už tradičně i v letošním roce zajišťovala městská policie stanoviště střelby v rámci soutěže „Den plný prevence“. Na stanovišti pro první stupeň šlo o to trefit terč a za každý zásah dostali závodníci půl bodu. Starší žáci si vyzkoušeli v letošním roce pudovou střelbu, kdy měli na každý výstřel maximálně tři sekundy. Je nutné říci, že na obou stanovištích bylo víc legrace, než zásahů.
Fotogalerie >ZDE<

POLICEJNÍ AKADEMIE a ŘIDIČÁK NA KOLO 2013
Už pojedenácté pořádala městská policie Český Krumlov během prázdnin preventivní akce pro děti. Letos poprvé byl první běh příměstského tábora „Policejní akademie“ na žádost několika absolventů minulých ročníků připraven pro „pokročilé“. Přežití trvalo tři dny a zahrnovalo i přesun s plnou polní a každý se o sebe musel postarat. Někteří kadeti byli občas na pokraji sil, ale stálo to za to. V průběhu obou táborů se díky ochotné spolupráci složek IZS děti setkaly s pracovníky zdravotní záchranné služby, hasiči, pracovníky červeného kříže a vodní záchranné služby. Jako každoročně proběhla i prázdninová autoškola pro cyklisty. 
Fotogalerie policejní akademie >ZDE<
Fotogalerie řidičák na kolo >ZDE<

KOUZELNÝ KRUMLOV 2013
Městská policie prezentovala svou činnost v rámci akce "Kouzelný Krumlov", která se konala 30. dubna 2013 v Pivovarských zahradách. 
Fotogalerie >ZDE<

DEN PLNÝ PREVENCE 2012
1. října 2012 se Městská policie Český Krumlov podílela již tradičně společně s ČČK na přípravě a pořádání tradiční akce "Den plný prevence", které se zúčastnili žáci základních škol. 
Fotogalerie >ZDE<

POLICEJNÍ AKADEMIE 2012
Již tradičně proběhla v průběhu letních prázdnin "Policejní akademie". Děti se zde mohly seznámit s činností složek IZS a mnohé dovednosti si zde osvojit.
Fotogalerie >ZDE<

ŘIDIČÁK NA KOLO 2012
V rámci prázdninové autoškoly konané v srpnu 2012 byly děti proškoleny strážníky Městské policie z dopravních předpisů podle metodiky BESIPu a pracovnicemi Českého červeného kříže ze základů první pomoci. Cílem akce bylo procvičit znalosti nutné k bezpečnému pohybu v provozu na pozemních komunikacích pěšky i na kole.
Fotogalerie >ZDE<

DĚTSKÝ DEN 2012
26.5.2012 se Městská policie společně se složkami IZS účastnila akce "Den dětí", kterou pořádal Sportovní klub Český Krumlov o.s., ve spolupráci s Územním odborem Policie ČR Č. Krumlov, Územním odborem HZS Č. Krumlov, Školním Policejním Střediskem Lišov, pod záštitou starosty města Český Krumlov. Akce se konala na výcvikové ploše střelnice v Č. Krumlově. 
Fotogalerie >ZDE<

KOUZELNÝ KRUMLOV 2012
Městská policie prezentovala svou činnost v rámci akce "Kouzelný Krumlov", která se konala ve dnech 30. dubna a 1. května 2012 v pivovarských zahradách.
Fotogalerie >ZDE<

PRVNÍ STŘELBY
6. května 2011 proběhly na střelnici Policie ČR první letošní střelby ze vzduchovek se sedmou třídou ZŠ Plešivec. Účastníci si vyzkoušeli základní střelecké polohy a v závěru soutěžili ve Střeleckém souboji.

DEN PLNÝ PREVENCE 2010
Dne 1. října se Městská policie Český Krumlov podílela na přípravě a pořádání tradiční akce Den plný prevence. Letošní ročník probíhal na rozdíl od předchozích na střelnici Policie ČR v Domoradicích a v jejím okolí. Čtyřčlenné hlídky stejně jako v minulých ročnících plnily na trati praktické úkoly z první pomoci, znalostí přírody, orientace v terénu a další.Městská policie spolu s Policií ČR zajišťoval dvě stanoviště střelby a dvě stanoviště dopravních testů pro dvě kategorie, pro první a druhý stupeň základních škol.

ŠKOLNÍ PROGRAMY
Značnou část preventivní práce MP Český Krumlov představuje práce s dětmi a mládeží. Stále platí staré české přísloví, které praví, že příležitost dělá zloděje. O jeho pravdivosti se při své práci přesvědčujeme téměř každodenně. Proto spolupracujeme se školskými zařízeními všech úrovní ve městě a dnes již v krumlovském okrese. Na základě poptávky škol vznikla široká nabídka programů, která je podle požadavků škol neustále rozšiřována o nová témata. Děti se postupně učí, jak se vyhnout nebezpečným situacím a jak se chovat, pokud se jim vyhnout nemohou. Naším cílem je, aby programy navazovaly na probíranou látku a vhodně ji doplňovaly...

POLICEJNÍ AKADEMIE
Městská policie Český Krumlov připravila opět v letošním roce pro děti ze 4. až 7. tříd na prázdninové měsíce dva běhy příměstského tábora Policejní akademie. V letošním roce akce proběhla opět za finanční podpory Jihočeského kraje. Díky tomu bylo jednak možno nakoupit nové vzduchovky, které během prázdnin využily i děti na akcích pořádaných dalšími organizacemi, jednak bylo možno nabídnout dětem znovu účast na akci bezplatně. Dvou běhů se zúčastnilo celkem 36 dětí z Českého Krumlova a okolí. Spolu se strážníky Městské  policie Český Krumlov, členy místních skupin a Vodní záchranné služby Českého červeného kříže a hasiči si děti vyzkoušely mnohé z práce těchto složek. Součástí programu byla pochopitelně i jedna z nejoblíbenějších disciplín, střelba. Jako každý rok proběhly střelby na střelnici Policie ČR v Domoradicích i s tradičním opékáním buřtů. Děti v letošním roce poprvé střílely z nových dětských vzduchovek, které byly nakoupeny díky dotaci Krajského úřadu. Tento finanční příspěvek vedle střeleckých potřeb umožnil také nákup části cen do soutěží a kvalitnější zabezpečení činností zúčastněných organizací. Dalšími cenami do soutěží přispěli E.ON Energie, a.s. a Všeobecná zdravotní pojišťovna. Děti se během tábora naučily i základy orientace v terénu jak pomocí mapy a buzoly tak si vyzkoušely práci s GPS navigátorem a staly se lovci pokladů ve stále populárnějším geocachingu. Jako každý rok si v závěrečném přezkoušení ověřily, kolik si během tábora stačily zapamatovat z dopravních předpisů, první pomoci, zásad hašení a ostatního a také si v městském parku vyzkoušely, jak jsou na tom fyzicky.

DEN PLNÝ PREVENCE 2009
Poté, co Českokrumlovská Městská policie ukončila turnus prázdninových akcí, pořádaných letos opět s finanční podporou krajského úřadu, podílela společně s Hasičkou záchranou službou, s Vodní záchrannou službou ČČK, oblastním spolkem ČČK a  ekocentrem Šípek na organizaci již 7. ročníku sportovně branné soutěže Den plný prevence. Na soutěž, kterou v letošním roce zajišťovaly čtyři desítky rozhodčích, dorazil rekordní počet 204 závodníků. Stejně jako v minulých letech byla 1.října pro děti připravena v lese na Dubíku trať, na níž na závodníky čekaly různé úkoly. Vyzkoušeli si, jak by obstáli v různých krizových situacích, jak by obstáli při poskytování první pomoci, při hašení požáru, zda by si dokázali poradit jako strážníci v některých situacích  i jak jsou všímaví ke svému okolí. Vedle toho byly pro závodníky připraveny otázky z topografie, práva, všeobecných znalostí, vázání uzlů a znalostí přírody. Mezi nejoblíbenější stanoviště pochopitelně patřily lanové aktivity a střelba. Rozdíly ve výsledcích družstev byly někdy velké, což bylo jistě dáno i tím, že členy některých družstev byli členové dorostu ČČK a Vodní záchranné služby a k dobrým výsledkům některých družstev pochopitelně přispělo i to, že se na soutěž připravovali. V tomto případě ale zvlášť platí, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, protože cílem akce není jen změřit navzájem síly a vědomosti, ale i vyzkoušet si a naučit se nové věci.  A především všichni už svou účastí dokázali, že patří mezi ty, kdo chtějí být prospěšní a užiteční a chtějí pomáhat všem , kdo to potřebují.

UKÁZKA INTEGROVANÉHO ZÁCHRANÉHO SYSTÉMU
Druhý říjnový den roku 2008 patřil na Základní škole v Kaplické ulici ukázce Integrováného záchraného systému.  V rámci této akce se děti měly možnost seznámit s prací Městské policie, policistek a policistů z Obvodního oddělení Policie České republiky v Českém Krumlově, Hasičského sboru, či Českého červeného kříže. Na stanovišti zajišťovaném Městskou policií se děti dozvěděly jaké jsou rozdíly mezi Policií České republiky a Městskou policií, co vše zahrnuje práce městského strážníka. Hasičský sbor pro děti připravil  formou přednášku o základech civilní ochrany. Velký zájem žáci projevili o možnost seznámit se se zbraněmi využívanými Policií České republiky. Stanoviště Českého červeného kříže pomáhali zajišťovat i žáci a žákyně Střední zdravotnické školy v Českém Krumlově. Děti se zde naučily základy obvazové techniky a resuscitace.