Dohled nad domovem

Občanům, kteří vlastní nebo užívají nemovitost v katastru obce Český Krumlov Městská policie nabízí vizuální kontrolu rodinných domů, bytů, či jiných objektů, které majitelé zanechají během dovolené či jiné krátkodobé nepřítomnsoti bez dozoru. Nejedná se o fyzickou ostrahu objektu.

V případě, že majitel o tuto službu požádá, budou hlídky MP při běžné kontrole města provádět namátkově vizuální kontrolu uvedeného objektu. To znamená, že budou kontrolovat neporušenost oken, dveří a pod.

Tato služba pochopitelně neruší úplně riziko narušení objektu, ale podle zkušeností městských policií, které ji už několik let poskytují, toto riziko snižuje až o 35%. Také se nemůže stát, že váš dům či byt zůstane v případě narušení otevřený několik dní, než se vrátíte z dovolené, a nestane se tak "zlatým dolem" pro kdekterého nenechavce. Také v případě havárie rozvodu vody nebo plynu bude moci městská policie okamžitě provést potřebná opatření.

Tato služba je poskytována bezplatně, stačí, abyste se dostavili do kanceláře velitele Městské policie Český Krumlov a tam vyplnili potřebný formulář s údaji o objektu, kontaktních osobách a jejich telefonních číslech. Formulář bude žadateli po návratu z dovolené vrácen spolu se záznamem o provedených kontrolách.


Dokumenty ke stažení: Vizuální kontrola objektu - formulář (.doc)