Městská policie radí

Záznam o dopravní nehodě

Ke každé dopravní nehodě, k níž nebyla přivolaná ČR (Policie ČR nemusí být přivolána v případech, kdy nedošlo ke zranění nebo k hmotné škodě vyšší než 50 000 Kč), musí být sepsán písemný záznam. K tomuto účelu existuje formulář tzv. „Záznam o dopravní nehodě“. Písemný záznam ale může být učiněn i na čistém listu papíru. Důležité je, aby záznam o nehodě byl podepsán všemi účastníky nehody.

„Záznam o dopravní nehodě“ byl vytvořen dle vzoru od Comité Européen des Assurance (CEA) a platí v celé Evropě. Z tohoto důvodu je vytvořen v několika jazycích a jednotlivé vzory sobě odpovídají a proto je lze jednoduše přeložit a vyplnit. Z tohoto důvodu jsou jednotlivé body očíslovány.

Jak záznam o dopravní nehodě správně vyplnit a na co si dát pozor?

Pro dvě vozidla použijeme vždy jen jednu sadu. Vyplnění musí být čitelné.
Při vyplňování dávejte pozor zejména v následujících bodech:
bod 8: se týká Vás – číslo dokladu o pojištění odpovědnosti, číslo zelené karty
bod 9: se týká Vašeho řidičského průkazu
bod 10: zde je potřeba velmi přesně označit místo srážky
bod 12: vyberte odpovídající variantu a zapište počet označených políček
bod 13: jednoduchým způsobem zakreslete průběh nehody

Nezapomeňte uvést jména a adresy svědků, případně jejich svědectví (zejména pokud je odlišné).

Záznam musí podepsat všichni účastníky nehody (řidiči) a každý obdrží po jednom vyhotovení.

Řádně vyplněný a podepsaný „Záznam o dopravní nehodě“ zašlete nebo předejte svému pojistiteli, přičemž si nezapomeňte sjednat prohlídku vašeho vozidla.

> Záznam o dopravní nehodě (CZ)
> Záznam o dopravní nehodě (DE/EN)

Obnova bytových domů po záplavách

Doporučené postupy pro sanaci silně vlhkého zdiva ze záplav a následná údržba zdiva těchto objektů. Co s omítkami? Používání „vysoušečů“ a upozornění na nejčastější chyby. Zásady pro používání horkovzdušných vysoušečů, mikrovlnné vysoušení. S chemií proti plísním. Sanační omítky nechají zeď dýchat, ... Více ZDE.

Pomoc, okradli mě!!!

Jak se chovat v této situaci ?
Udělat si seznam věcí, které postrádáme (mobilní telefon, klíče, peněženka, doklady – občanský průkaz, řidičský průkaz,technický průkaz, pas, platební karty, kartička pojišťovny…a podobně ) bude se vám hodit při oznámení na policii a také si ujasněte kde a kdy ke ztrátě nebo krádeži došlo. Více ZDE.

Co s nálezem dokladů nebo majetku?

Při nalezení movité věci nebo zvířete byste měli postupovat podle občanského zákoníku a vydat jej vlastníkovi. Jestliže však vlastník věci není znám, předejte věc na obecní či městský úřad, na jehož území došlo k nálezu. Více ZDE.

Dopravní značka "Zimní výbava"

Dopravní značky „Zimní výbava“ a „Zimní výbava-konec“ jsou nové dopravní značky, které platí od 1.7.2008. Označují úseky pozemní komunikace, na kterých je povinnost mít vozidlo kategorie M a N vybaveno pro provoz za zimních povětrnostních podmínek (od 1.11. do 31.3.) z hlediska použitých pneumatik. Více ZDE.

Vraky

Podle §19 odst.2 písm. g) zák. č. 13/1997 Sb o pozemních komunikacích, je za vrak považováno vozidlo které: je trvale technicky nezpůsobilé k provozu a není opatřeno státní poznávací značkou nebo je zjevně trvale technicky nezpůsobilé k provozu. Více ZDE.

První pomoc

Bezvědomí, krvácení, popálení, otravy, zlomeniny, ... Více ZDE.

Emisní poplatky

Poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků. Více ZDE.