Ustrojenost strážníků

§ 14 Vyhláška MV ČR č. 418/2008-jednotné prvky stejnokroje strážníka

Jednotnými prvky stejnokroje strážníka jsou:

a) odznak obecní policie podle § 14,
b) černá, modrá nebo žlutá barva svrchní části stejnokroje strážníka a jejich kombinace; žlutá barva se nepoužije u pokrývky hlavy,
c) černé, modré, žluté nebo bílé označení „OBECNÍ POLICIE“ nebo „MĚSTSKÁ POLICIE“ (dále jen „označení“), výrazně odlišné od barvy podkladu,
d) páska se čtverci bílé a modré barvy o velikosti minimálně 5 x 5 mm, uspořádanými pravidelně ve více řadách šachovnicovým způsobem.

Stejnokroj strážníka vždy obsahuje jednotné prvky podle odstavce 1 písm. a), b) a c).

Foto: www.banner-security.cz

Označení se umístí na přední nebo zadní straně horní části stejnokroje, popřípadě na obou stranách současně. Označení lze umístit i na čelní část pokrývky hlavy; to neplatí, pokud se zde již nachází odznak či jiný symbol obecní policie a šachovnicová páska.

 

Foto: www.banner-security.cz

Šachovnicová páska se umístí na pokrývku hlavy alespoň po polovině jejího obvodu na čelní straně. Šachovnicovou pásku lze vhodně použít i na jiné části stejnokroje strážníka.

Šachovnicová páska a označení mohou být provedeny i v reflexních barvách uvedených v odstavci 1 písm. c) a d).

Je-li pokrývka hlavy strážníka osobním ochranným pracovním prostředkem 1) nebo speciálním osobním ochranným pracovním prostředkem 2), jehož výrobní provedení to neumožňuje, nemusí být opatřena jednotným prvkem stejnokroje strážníka.

http://www.banner-security.cz